cats.jpg

 

 

這張連拍中有一個祕密   發現的人請舉手。
陳先生  跟我在電腦前笑了好久..  (← 非常不厚道的兩人)

 

and  如果照片中有人不想曝光  跟我說一聲吧。 ( 阿不是都已經曝了光 = = )

 

1290892315.jpg

 

 

 

0707line%20sima.gif           0707line%20sima.gif

 

 

 

g01.jpg

g02.jpg

g03.jpg

 

g04.jpg

g05.jpg

 

g06.jpg

 

g07.jpg

g08.jpg

g09.jpg

 

g10.jpg

 

 

 

 

 

P1010548.JPG

 

 

全站熱搜

yourme 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()